Dụng cụ dùng pin Bosch

ĐÈN PIN GLI 180 LI

690.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

ĐÈN PIN GLI120-LI

600.000
5.040.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt tôn dùng pin Bosch GSC12V-LI

8.300.000
3.300.000
3.200.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN BOSCH GAS 18V-1

2.980.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy hút bụi dùng pin Bosch GAS12V-LI

2.250.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY MÀI DÙNG PIN BOSCH GWS 18V LI

3.050.000
1.660.000