6.306.000
13.550.000
18.308.000
2.895.000
3.080.000
14.080.000
4.750.000
3.200.000
3.700.000
7.677.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy khoan góc dùng pin Bosch GWI 12V-LI