Showing 1–12 of 14 results

Show sidebar

Máy cân mực Bosch GCL 2-15 G tia xanh Professional

4.650.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 15m
Độ chính xác* ± 0,3 mm/m
Đi-ốt laser Dòng: 500 – 540 nm, < 10 mW, Điểm: 630 – 650, < 1 mW
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 50°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 50°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa 10 m (phía trên), 10 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thăng bằng* ± 4°
Thời gian lấy thăng bằng 4giây
Cấp bảo vệ IP 54
Nguồn cấp điện 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa) 6 h trong chế độ điểm và đường chéo, 8 h trong chế độ đường chéo, 10 h trong chế độ điểm và đường, 12 h trong chế độ đường, 22 h trong chế độ điểm
Ren giá đỡ ba chân 1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,49kg
Màu sắc đường laze màu xanh
Trình chiếu 2 đường / 2 điểm
Độ chính xác điểm thiên đế ± 0,7 mm/m
 

Máy cân mực Bosch GCL 2-50 CG tia xanh Professional

5.650.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 20m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận* 50 m
Độ chính xác* ± 0,3 mm/m
Đi-ốt laser 500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 50°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 50°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị 50m
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa 10 m (phía trên), 10 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thăng bằng ± 4°
Cấp bảo vệ IP 54
Thời gian vận hành (tối đa) 10 h (Iôn Lithium) và 4 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền ngang và theo điểm, 13 h (Iôn Lithium) và 6 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền ngang, 15 h (Iôn Lithium) và 12 h (4 x AA) trong hoạt động theo đường truyền, 60 h (Iôn Lithium) và 32 h (4 x AA) trong hoạt động theo điểm
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,6kg
Màu sắc đường laze màu xanh
Màu sắc của các điểm màu đỏ
Trình chiếu 2 đường / 2 điểm
Độ chính xác điểm thiên đế ± 0,7 mm/m
Bộ tiếp nhận laze tương thích LR 7
 

Máy cân mực Bosch GLL 3-15X Professional

3.150.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 15m
Độ chính xác* ± 0,2 mm/m
Đi-ốt laser 635 – 650 nm
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 45°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 45°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa 5 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thăng bằng* ± 3°
Thời gian lấy thăng bằng 4giây
Cấp bảo vệ IP 54
Nguồn cấp điện 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa) 24 h
Ren giá đỡ ba chân 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,72kg
Màu sắc đường laze màu đỏ
Trình chiếu 3 đường + 1 thiên đế
 

Máy cân mực Bosch GLL 3-80 CG tia xanh Professional

15.100.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 30m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận* 120 m
Độ chính xác* ± 0,2 mm/m
Đi-ốt laser 500 – 540 nm, < 10 mW
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 40°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 40°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị 120m
Phạm vi làm việc không có bộ nhận, giá trị 30m
Phạm vi làm việc không có bộ nhận 30 m
Khoảng tự lấy thăng bằng ± 4°
Thời gian lấy thăng bằng 4giây
Cấp bảo vệ IP 54
Nguồn cấp điện Pin Iôn Lithium 12 V, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa) 6 h (Li-Ion) và 4 h (4 x AA) trong chế độ 3 đường
Ren giá đỡ ba chân 1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,9kg
Màu sắc đường laze màu xanh
Trình chiếu 3 x đường 360°
Bộ tiếp nhận laze tương thích LR 7
 

Máy cân mực Bosch GLL 3-80 Professional

11.880.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 30m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận* 120 m
Độ chính xác* ± 0,2 mm/m
Đi-ốt laser Đường truyền: 630 - 650 nm, < 10mW
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 40°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 40°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị 120m
Phạm vi làm việc không có bộ nhận, giá trị 30m
Phạm vi làm việc không có bộ nhận 30 m
Khoảng tự lấy thăng bằng ± 4°
Thời gian lấy thăng bằng 4giây
Cấp bảo vệ IP 54
Nguồn cấp điện 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa) 4 h trong chế độ 3 đường
Ren giá đỡ ba chân 1/4", 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,82kg
Màu sắc đường laze màu đỏ
Trình chiếu 3 x đường 360°
Bộ tiếp nhận laze tương thích LR 6 + 7
 

Máy cân mực Bosch GLL 30 G tia xanh Professional

2.730.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* tối đa 10m
Độ chính xác* ± 0.8mm/m
Đi-ốt laser 500 – 540 nm, < 5 mW
Loại có laser 2
Khoảng tự lấy thăng bằng* ± 4°
Nguồn cấp điện 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ren giá đỡ ba chân 1/4”
Trọng lượng, xấp xỉ 0,25kg
Màu sắc đường laze màu xanh
Trình chiếu 2 đường
 

Máy cân mực Bosch GLL 5-50X Professional

3.950.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Khoảng hoạt động* 15m
Khoảng cách làm việc với bộ tiếp nhận* 50 m
Độ chính xác* ± 0,2 mm/m
Đi-ốt laser 630 – 650 nm, < 1mW
Nhiệt độ vận hành, từ -10°C
Nhiệt độ vận hành, lên tới 45°C
Nhiệt độ vận hành -10 – 45°C°C
Nhiệt độ bảo quản, từ -20°C
Nhiệt độ lưu trữ, lên tới 70°C
Nhiệt độ cất giữ -20 – 70°C°C
Loại có laser 2
Phạm vi làm việc với bộ nhận, giá trị 50m
Phạm vi làm việc của các điểm laze, tối đa 5 m (phía dưới)
Khoảng tự lấy thăng bằng ± 3°
Thời gian lấy thăng bằng 4giây
Cấp bảo vệ IP 54
Nguồn cấp điện 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành (tối đa) 24 h
Ren giá đỡ ba chân 5/8"
Trọng lượng, xấp xỉ 0,5kg
Màu sắc đường laze màu đỏ

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 150C

7.200.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Đi-ốt laser* 650 nm, < 1 mW
Phạm vi đo* 0,08 – 150,00
Trọng lượng, xấp xỉ* 0,23kg
Đơn vị đo m/cm, ft/inch
Phạm vi đo, từ 0,08m
Phạm vi đo, lên tới 150m
Loại tia laser 2
Độ chính xác đo lường +/-1.5 mm
Nguồn cấp điện 3 x pin 1.5 V LR6 (AA)
Ngắt kích hoạt tự động 0phút
Công suất bộ nhớ (giá trị) 50
Cấp bảo vệ IP 54
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Bộ ngắm kỹ thuật số được tích hợp
Truyền dữ liệu Bluetooth™ Smart
Các thiết bị Android được hỗ trợ Điện thoại thông minh có Android 4.3 trở lên
Các thiết bị iOS được hỗ trợ iPhone 4S trở lên, iPad (Thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Air (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn), iPad mini (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn)
 

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 250VF

8.437.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Đi-ốt laser* 635 nm, < 1 mW
Phạm vi đo* 0,05 – 250,00
Trọng lượng, xấp xỉ* 0,24kg
Thời gian đo, thông thường < 0.5 s
Phạm vi đo, từ 0,05m
Phạm vi đo, lên tới 250m
Loại tia laser 2
Độ chính xác đo lường ± 1 mm
Thời gian đo, tối đa 4s
Nguồn cấp điện 4 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ngắt kích hoạt tự động 5phút
Đơn vị đo m/cm/mm
Công suất bộ nhớ (giá trị) 30
Cấp bảo vệ IP 54
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Kính ngắm được tích hợp
 

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 500

2.500.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Đi-ốt laser* 635 nm, < 1 mW
Phạm vi đo* 0,05 – 50,00
Trọng lượng, xấp xỉ* 0,1kg
Thời gian đo, thông thường < 0.5 s
Phạm vi đo, từ 0,05m
Phạm vi đo, lên tới 50m
Loại tia laser 2
Độ chính xác đo lường +/- 1.5 mm
Phạm vi của phép đo nghiêng 0 – 360° (4 x 90°)
Độ chính xác đo (điển hình) +/- 0.2°
Thời gian đo, tối đa 4s
Nguồn cấp điện 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ngắt kích hoạt tự động 5phút
Đơn vị đo m/cm, ft/inch
Công suất bộ nhớ (giá trị) 20
Tuổi thọ ắc quy, các số đo riêng, xấp xỉ 10.000
Tuổi thọ ắc quy, thời gian vận hành, xấp xỉ 2,5giờ
Cấp bảo vệ IP 54
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
 

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 50C

3.422.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Đi-ốt laser* 635 nm, < 1 mW
Phạm vi đo* 0,05 – 50,00
Trọng lượng, xấp xỉ* 0,1kg
Thời gian đo, thông thường < 0.5 s
Phạm vi đo, từ 0,05m
Phạm vi đo, lên tới 50m
Loại tia laser 2
Độ chính xác đo lường +/- 1.5 mm
Phạm vi của phép đo nghiêng 0 – 360° (4 x 90°)
Độ chính xác đo (điển hình) +/- 0.2°
Thời gian đo, tối đa 4s
Nguồn cấp điện 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ngắt kích hoạt tự động 5phút
Đơn vị đo m/cm, ft/inch
Công suất bộ nhớ (giá trị) 30
Tuổi thọ ắc quy, các số đo riêng, xấp xỉ 10.000
Tuổi thọ ắc quy, thời gian vận hành, xấp xỉ 2,5giờ
Cấp bảo vệ IP 54
Ren giá đỡ ba chân 1/4"
Truyền dữ liệu Thiết bị android có Bluetooth™ 2.1 trở lên, Thiết bị iOS có công nghệ Bluetooth™ Smar
Các thiết bị Android được hỗ trợ Điện thoại thông minh có Android 4.3 trở lên, Máy tính bảng có Android 4.3 trở lên
Các thiết bị iOS được hỗ trợ iPad (Thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Air (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn), iPad mini (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn), iPhone 4S trở lên
 

Máy đo khoảng cách Bosch GLM 80

3.880.000
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu bổ sung
Đi-ốt laser* 635 nm, < 1 mW
Phạm vi đo* 0,05 – 80,00
Trọng lượng, xấp xỉ* 0,14kg
Thời gian đo, thông thường < 0.5 s
Phạm vi đo, từ 0,05m
Phạm vi đo, lên tới 80m
Loại tia laser 2
Độ chính xác đo lường ± 1.5 mm
Thời gian đo, tối đa 4s
Nguồn cấp điện "1 x Pin 3.7 V Li-Ion (1250 mAh) "
Ngắt kích hoạt tự động 5phút
Đơn vị đo m/cm/mm
Công suất bộ nhớ (giá trị) 20 + 1
Cấp bảo vệ IP 54