4.880.000

Máy Khoan Bosch

Máy khoan Bosch GBM 13RE

1.420.000

Máy Khoan Bosch

Máy khoan Bosch GBM 32-4

16.470.000

Máy Khoan Bosch

Máy khoan Bosch GBM 6RE

1.050.000
1.230.000
1.350.000
1.700.000
1.600.000
2.750.000

Máy Khoan Bosch

Máy khoan GBM 10RE

1.120.000