Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt đa năng dùng pin GOP12V-LI

2.010.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt đa năng dùng pin GUS12V-LI

1.935.000

Sản phẩm Bosch Khác

Máy cắt tôn Bosch GSC 2.8

10.071.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt tôn dùng pin Bosch GSC12V-LI

Sản phẩm Bosch Khác

Máy cắt xốp Bosch GSG 300

11.880.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA12V-LI

2.000.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST12V-LI

2.815.000