Máy cưa bàn Bosch

Máy cưa bàn Bosch GTS 10 XC

16.150.000
2.240.000
1.950.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN BOSCH GKS 18V LI

4.030.000

Máy cưa kiếm Bosch

Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100 E

2.750.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA12V-LI

2.000.000
1.634.000
1.610.000
2.700.000
3.300.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST12V-LI

2.815.000