Dụng cụ dùng pin Bosch

Bosch GO

620.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

ĐÈN PIN GLI 180 LI

690.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

ĐÈN PIN GLI120-LI

600.000
5.040.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt đa năng dùng pin GOP12V-LI

2.010.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt đa năng dùng pin GUS12V-LI

1.935.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cắt tôn dùng pin Bosch GSC12V-LI

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN BOSCH GKS 18V LI

4.030.000
8.300.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA12V-LI

2.000.000
3.300.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST12V-LI

2.815.000