Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 11E

13.670.000

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC

22.760.000

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30

18.790.000

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 3E

6.257.000

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 5

5.830.000

Máy Đục Bê Tông Bosch

Máy đục bê tông Bosch GSH 9VC

16.600.000