Dụng cụ dùng pin Bosch

Bosch GO

620.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy khoan góc dùng pin Bosch GWI 12V-LI

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY SIẾT BU LONG DÙNG PIN GDS12V-EC

4.920.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN BOSCH GDR 18V LI

9.779.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy vặn vít dùng pin Bosch GDR120 LI

2.050.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN GDR 12V

6.450.000

Dụng cụ dùng pin Bosch

Máy vặn vít dùng pin GDR12 LI

3.550.000
4.700.000