Showing 25–48 of 50 results

Show sidebar

Máy khoan Bosch GBM 32-4

15.770.000

Máy khoan Bosch GBM 320

680.000

Máy khoan Bosch GBM 350

790.000

Máy khoan Bosch GBM 6 RE

1.020.000

Máy khoan búa GBH 220 Professional

2.800.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI

3.420.000

MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN BOSCH GSB 36VE – 2 LI

14.080.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

1.190.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

1.260.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE

1.380.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET (100 món phụ kiện)

1.800.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET (100 món phụ kiện)

1.800.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 16 RE

1.540.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 20-2 RE

2.680.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 550

980.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (bộ set hộp công cụ freedom)

1.280.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (bộ set valy 100 món phụ kiện)

1.500.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (bộ set valy 122 món phụ kiện XL)

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (bộ set valy 19 món phụ kiện)

1.430.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 550 (bộ set valy 80 món phụ kiện ngành điện)

1.960.000

Máy khoan GBM 10RE (10mm)

1.100.000

Máy khoan góc dùng pin Bosch GWI 12V-LI

Máy khoan từ Bosch GBM 50-2

25.300.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR 180 LI

3.020.000