Showing 25–36 of 50 results

Show sidebar

Máy khoan Bosch GBM 32-4

15.770.000

Máy khoan Bosch GBM 320

680.000

Máy khoan Bosch GBM 350

790.000

Máy khoan Bosch GBM 6 RE

1.020.000

Máy khoan búa GBH 220 Professional

2.800.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI

3.420.000

MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN BOSCH GSB 36VE – 2 LI

14.080.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

1.190.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE (valy nhựa, bộ mũi khoan + đầu vít)

1.260.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE

1.380.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET (100 món phụ kiện)

1.800.000

Máy khoan động lực Bosch GSB 13 RE SET (100 món phụ kiện)

1.800.000