[ux_banner height=”155px” bg=”20″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” parallax=”2″] [text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Cửa hàng của chúng tôi

[divider] [share] [/text_box] [/ux_banner] [row] [col span__sm=”12″]

Dưới đây là danh sách địa chỉ cửa hàng của chúng tôi. Quý khách có thể lựa chọn cửa hàng gần nhất đề xem và mua sản phẩm.

[tabgroup type=”vertical”] [tab title=”Hà Nội”] [map lat=”20.9882052″ long=”105.8701316″ saturation=”-58″]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map] [/tab] [tab title=”Đà Nẵng”] [map]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map] [/tab] [tab title=”Hồ Chí Minh”] [map]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map] [/tab] [tab title=”Hải Phòng”] [map]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map] [/tab] [tab title=”Thái Nguyên”] [map]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map] [/tab] [tab title=”Quảng Ninh”] [/tab] [/tabgroup] [/col] [/row]