Showing 25–36 of 56 results

Show sidebar

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin GSB 18-2 LI

4.750.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin GSB 18V-EC

3.200.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin GSB12-2LI

3.700.000

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC, VẶN VÍT DÙNG PIN GSB 18 VE-2LI

7.677.000

Máy khoan góc dùng pin Bosch GWI 12V-LI

Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 14,4-2 LI

5.175.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR 18-2 LI

4.615.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR 180 LI

2.700.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR 18V-EC

5.327.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR12V-EC (động cơ không chổi than)

4.055.000

Máy khoan, vặn vít dùng pin Bosch GSR140-LI

3.420.000

MÁY MÀI DÙNG PIN BOSCH GWS 18V LI

3.050.000