Showing 13–24 of 56 results

Show sidebar

MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN BOSCH GAS 18V LI

3.200.000

MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN BOSCH GAS 18V-1

2.980.000

Máy hút bụi dùng pin Bosch GAS12V-LI

2.250.000

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 180 LI

6.306.000

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 180-LI BL

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 180-LI BL (SOLO)

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 18V-EC

13.550.000

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 36V-LI PLUS

18.308.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Bosch GSB 14,4-2 LI

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Bosch GSB 140-LI

2.895.000

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Bosch GSB 180 LI

3.080.000

MÁY KHOAN BÚA, VẶN VÍT DÙNG PIN BOSCH GSB 36VE – 2 LI

14.080.000