Showing all 19 results

Show sidebar

Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-26DRE

3.720.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-18RE

2.200.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-20DRE

2.920.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-20RE

2.659.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-24DFR

3.580.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-24DRE

3.250.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-24RE

3.000.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-26DE

3.520.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-26DRE

3.720.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-26E

3.556.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-26RE

3.670.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-28DFV

4.760.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH2-28DV

4.577.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH3-28DRE

6.027.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH4-32DFR

9.800.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH5-40D

10.500.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH8-45D

17.400.000

Máy khoan bê tông Bosch GBH8-45DV

19.200.000

MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN BOSCH GBH 180 LI

6.306.000